I förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal kräver Kommunal bland annat löneökningar med minst 1 740 kronor under en treårsperiod för en heltidsanställd, att avbruten semester kompenseras med kvalificerad övertid och att möjligheten att blanda anställningsformerna visstidsanställning och vikariat begränsas till två år. Parterna har inte kunnat enas och har nu begärt frivillig medling.