Förslaget är en del av Socialdemokraternas skuggbudget, alltså den budget oppositionspartiet vill se istället för regeringens. Enligt partiets ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson skulle satsningen räcka till cirka 4 000 fler anställda. Men pengarna ska kunna läggas även till annat än personal.

Socialdemokraterna menar att situationen är så pressad för de anställda i sjukvården att det kan riskera patientsäkerheten. Trycket är för hårt på ”akutmottagningar, vårdavdelningar och andra verksamheter”, skriver partiet.

Partiet skulle också vilja se en ”nationell vårdrevision” där fack och arbetsgivare inom vården gemensamt kartlägger lagstiftning, IT-system och journalhantering i syfte att minska administrationen inom vården.
Det tredje förslaget gäller bättre samordning för att förhindra att äldre multisjuka patienter skickas fram och tillbaka mellan vårdinrättningar, och kräver bättre samordning.

Senast fredag ska hela partiets skuggbudget vara presenterad.