Enligt en enkätundersökning som Ekot genomfört tror 86 procent av kommunerna att de inte kommer höja kommunalskatten. Chefen för ekonomisk analys på Sveriges kommuner och landsting, Annika Wallenskog, tror att många kommuner väljer att inte höja kommunalskatten eftersom nästa år är ett valår. Av 290 kommuner svarade 254 på Ekots enkät.