Skyddsombuden Britt-Marie Johansson och Renate Bauman
visar runt i ett av köken på äldreboendet i bohuslänska Sotenäs. Det kan verka som självklarheter: Golvet består av praktisk golvmatta, diskmaskinen är på rätt höjd och det är inga problem att öppna kylskåpsdörren.
  Så var det inte förr.
  – Vi hade ett annat golv. Det var trägolv och det började bukta för det var fukt inunder, berättar Britt-Marie.
  – Sen var diskmaskinen så låg. Man kände det i ryggen. Nu är den upphöjd, det är mycket mycket bättre, säger Renate.
  – Det var en sån diskmaskin som man har hemma. Den stod i golvhöjd och man använder den fyra gånger om dan. Och så var det smutsigt. Och mögel bakom, säger Britt-Marie.

 Petra Sundbladh, Kommunal i Sotenäs.Petra Sundbladh.

De hade påpekat bristerna på arbetsplatsträffar i flera år. Men det var när Kommunals sektion i Sotenäs ordnade ett möte för alla arbetsplatsombuden i kommunen som det hela började ta fart. Sektionsordförande Petra Sundbladh berättar:
  – Vi pratade om arbetsmiljöproblem och då tog Britt-Marie och Renate upp det här. Då sa vi att man måste lyfta det på arbetsplatsträffar och göra det flera gånger. Men om man inte kommer fram ska man inte backa för att gå till Arbetsmiljöverket.

I den här vevan började också en ny enhetschef på Kvarnberget, Daniel Lindström.
  – Jag började prata med honom och så fick jag lite respons, berättar Renate Bauman. Aha, tänkte jag. Här kanske!
  Tillsammans med Petra från facket och nya chefen Daniel satte sig Britt-Marie och Renate och skrev en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket (se faktaruta på högersidan).
  – Jag ser det som min roll som sektionsordförande att pusha. Det är inte rätt svar att det inte finns pengar, utan vi måste ha rätt arbetsmiljö för att man ska kunna hålla hela arbetslivet, säger Petra Sundbladh.

Anmälan till Arbetsmiljöverket ledde till att verket kom på inspektion till köken i Sotenäs. Kommunen svarade att köken skulle renoveras, men först om tre till fem år.
  – Jag tänkte: Nej tack, då har jag pension och det här ska hända innan dess, säger Renate.
  Arbetsmiljöverket återkom med ett föreläggande, där man sa att det var ett allt för långt tidsperspektiv. I stället hotade man kommunen med böter på 200 000 kronor om man inte renoverade köken inom några månader.
  Hur reagerade ni när ni fick det beskedet?
– En lättnad, säger Renate. En stor lättnad. Äntligen att någon hade lyssnat. Att det verkligen blir av. Det kändes skönt.

Daniel Lindström, enhetschef på Kvarnberget i Sotenäs.Daniel Lindström.

Nu började det byggas. Och även om Arbetsmiljöverkets beslut bara berörde två av de åtta köken på Kvarnberget beslutade kommunen att renovera allihop.
– Vi gjorde mycket mera än vad de krävde, säger enhetschefen Daniel Lindström.
  Nu fick också skyddsombuden vara med och planera hur de nya köken skulle se ut.
  – Vi hade skrivit ner hur vi ville ha det. Vår chef kom med olika ritningar på hur köken skulle se ut. Och vi framförde vad vi ville ha och inte ha.

I dag är de flesta köken renoverade. Och på Kvarnberget har det firats.
  – På en arbetsplatsträff kom Petra med en stor tårta. Och så har vi fått väldigt mycket uppskattning och beröm här i huset, berättar Britt-Marie.
  Petra Sundbladh från Kommunal säger:
  – Det har förbättrat arbetsmiljön för alla.

6:6a

En 6:6a står för en anmälan enligt Arbetsmiljölagens 6:e kapitels 6:e paragraf. Det är skyddsombudet som anmäler arbetsmiljön, först till arbetsgivaren, i andra hand till Arbetsmiljöverket.

Renates och Britt-Maries tips

Ta hjälp av facket lokalt.
Var inte rädd för att anmäla till Arbetsmiljöverket.
Ha med allting från början i anmälan, det är svårt att lägga till saker senare.
Var envis!
Våga! För det är viktigt för alla.