Ulrika Landergren, folkpartist, KungsbackaUlrika
Landergren.

Varför vill ni att fler kommunanställda ska arbeta heltid?
   – Vi vill vara attraktiva som arbetsgivare, och då ska vi erbjuda de som vill heltidsanställningar. Det är en självklarhet att man ska kunna klara sin egen försörjning, få en rimlig pension, och vi ser också det här som en jämställdhetsfråga.

Ni har gjort medarbetarenkäter och utrett tjänstgöringsgraderna för kommunanställda, vad har de visat?
   – Att vi har haft väldigt många deltids- och timanställda, och när vi frågat om personal jobbar frivillig eller ofrivillig deltid så har många svarat att de vill gå upp i arbetstid, samtidigt som andra sagt att de vill gå ner i arbetstid. Flest ofrivilligt deltidsanställda har vi inom äldreomsorgs- respektive serviceförvaltningen, så det är de som kommer erbjudas heltider.  

Kommer det här bli dyrt för kommunen?
   – Vår bedömning är att fler heltider inte innebär en merkostnad för kommunen. I och med att det både finns anställda som vill gå upp i arbetstid och andra som vill gå ner så tror vi att det här borde gå att matcha bättre. Det kan bli tal om schemaändringar till exempel.

Kan det innebära delade turer?
   – Ja, det kan bli fråga om delade turer, men det får inte bli extremt. Vi får se över vad som är rimligt. Man ska inte behöva åka fram och tillbaks över hela staden, och arbetslivet måste fungera med det privata livet.  

Riskerar timvikarier att bli utan jobb?
   – Vi har ju gjort en kartläggning och sett att vi har väldigt många timanställda, över 1000 personer, och det är inte rimligt. Logiken säger att antalet timanställda måste ner. Vi kan behöva halvera antalet timanställda.   

Vad har ni för tidsplan?
   – Nu kommer vi anta det här som ett övergripande mål i kommunfullmäktige i oktober, sen måste vi ta fram handlingsplaner för hur det konkreta arbetet ska gå vidare. Två år känns som en rimlig bortre gräns.