Susanne Ullström, psykolog och forskare.Susanne Ullström.

”Jag hade mardrömmar långt efteråt, jag mådde jättedåligt och anklagade mig själv”,

berättar en vårdanställd.
  Susanne Ullström, psykolog och forskare*, har intervjuat 21 vårdanställda som varit inblandade i händelser som lett till Lex Maria-anmälan.
  – De flesta känner nedstämdhet, oro och skuldkänslor. Både för vad som hände med patienten men också ”vad ska kollegor och chefer tycka om mig”, oro för att utföra sitt jobb eller till och med att förlora jobbet.

”The second victim” – det andra offret – är ett begrepp som kommer från forskning i USA, där man forskat mycket mer i ämnet.
  – Det första offret är patienten men bakom varje patient står vårdpersonal som också drabbas. Nu börjar man också prata om det tredje offret och det är organisationen, för det gäller att fånga upp händelserna för att lära sig något. De som vi intervjuat har talat om vikten av att lyfta det som hänt i organisationen.
  Men majoriteten av de intervjuade erbjöds inget stöd. Alla hade behov av att prata om vad som hänt och särskilt viktigt blev stöd från kollegor. Minst en tredjedel av personalen upplevde i stället negativt bemötande från chefer eller kollegor.
  – Visst finns det god vilja på många avdelningar, men vår uppfattning var att det inte fanns strukturer för att ta hand om sin personal, det skedde mer slumpmässigt.

En del intervjuade tog upp att för lite hänsyn togs till arbetsmiljön, och för mycket fokus lades på personalen som var inblandad i händelsen.
  ”Det var ju jobbigt att vi inte fick något gehör för att vi faktiskt är så gravt underbemannade så vi inte går runt”, berättade en anställd.
  – När händelserna utreds framkommer ofta brister i rutiner på sjukhuset som behöver förbättras.
  Förvånade det dig att det var så bristande stöd för personalen?
  – Inte jättemycket, tidigare forskning har visat liknande resultat, men det var ändå förvånande att stödet var så pass otillräckligt.
  – Det verkar sällan finnas i sjukhuskulturen att vårdpersonal behöver stöd – vårdpersonal är de som ska ge stöd till andra. I en ofta pressad arbetssituation ligger det nog inte högst på agendan.
  Var det någon som tog upp om de fick stöd av facket efter händelsen?
  – Nej, jag har inget minne av att någon nämnde det.

Efter att rapporten skrevs har forskarna föreläst för vårdpersonal och chefer.
  – Många känner igen sig och tycker att det är väldigt viktigt. Man upplever att det inte pratas tillräckligt om dessa händelser på arbetsplatsen.

*Fotnot: Susanne Ullström forskar vid Medical Management Centrum som är en enhet inom institutionen LIME (Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik) på Karolinska institutet.