I våras fick Kommunal i Grästorp information om att kommunen tänkte anlita ett konsultföretag för att få ner kommunens vårdkostnader. I det sommarschema som sedan togs fram för hemtjänsten användes färre vikarier än tidigare. Istället skulle ordinarie personal användas i högre utsträckning. Det innebar ett schema med många delade turer och långa arbetsdagar. Hemtjänstpersonalen är inte nöjda med det schema som gäller nu heller.
  – Med delade turer blir det svårt att kombinera arbetsliv och fritid. Arbetsgivaren säger att det självklart ska gå, men de har inte lyckats göra det bättre för personalen, och många är sjukskrivna nu, säger Monika Ejdestig Ek.

Hemtjänstpersonal och företrädare för Kommunal har haft flera möten med politikerna i kommunen. Företrädare för Kommunal finns också med i den schemagrupp som ser över hemtjänstpersonalens scheman, men enligt Monika Ejdestig Ek har inte mycket blivit bättre. Därför har hemtjänstpersonalen i Grästorp nu gjort ett häfte där de listat problem med schemat.

Kent Larsson (M), ordförande för kommunstyrelsen i Grästorp har fått upprorshäftet och känner till kritiken:
  – Vi har en för dyr hemtjänst och gör om väldigt mycket inom hemtjänsten just nu. Men arbetet med att förändra schemat pågår hela tiden. Vi skär inte ner inom hemtjänsten utan anpassar verksamheten efter den budget som är lagd.
  Men måste det innebära delade turer?
  – Vi är en av de kommuner med flest heltidsanställda i landet och målsättningen är att ha mycket heltidspersonal. Då blir delade turer baksidan.

Monika Ejdestig Ek tycker det är tråkigt att det är pengarna som styr:
  – Arbetsgivaren säger att insatserna inom hemtjänsten har blivit effektivare. På bekostnad av personalen säger jag. Blir det inte bättre snart får vi vända oss till Arbetsmiljöverket, säger Monika Ejdestig Ek.