Förra året skrev KA om Krister Kronlid, ordförande för Kommunals sektion för vård och omsorg i Uddevalla, som menade att pengarna från AFA Försäkring borde komma arbetstagarna till del. I samband med att årets utbetalningar av 11 miljarder kronor till kommuner, landsting och regioner snart inleds framförs nu samma kritik. I många kommuner har pengarna gått till att täppa olika budgethål. Enligt Bo Hjalmarsson har kommunerna i Kronobergs län inte varit intresserade av att lyssna på Kommunals synpunkter:
  – De kanske tänker: vi behöver asfaltera gata x, men det är kortsiktigt tänkt. Det är bättre att lägga delar av pengarna på rehabilitering och friskvård.

Anledningen till att pengar kan återbetalas är att regeringen har skärpt reglerna i sjukförsäkringen. Det har inneburit att färre har sjukskrivits, och därmed har utbetalningarna till sjukskrivna från AFA-försäkringarna också minskat kraftigt och det har blivit pengar över. Det är det uppskattade behovet av pengar till försäkringarna som avgör hur mycket pengar arbetsgivarna ska betala in. När behovet av pengar bedöms öka betalar arbetsgivarna högre premier, och när mindre pengar behövs kan premier återbetalas till arbetsgivarna. 

Kommunal centralt kan inte påverka vad arbetsgivarna väljer att lägga pengarna på, men Inger Hjärtström som arbetar med försäkringsfrågor på Kommunals förbundskontor är medveten om att lokala företrädare kan känna sig missnöjda:
  – Vi är medvetna om det. Men premierna hör inte till avtalsförhandlingarna om löner och allmänna villkor, utan ligger vid sidan om. Men lokalt kan man självklart ha diskussioner om vad man ska göra med överskotten och försöka påverka arbetsgivarna, säger Inger Hjärtström.

AFA-försäkringarna

AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter och administrerar det de kollektivavtalade försäkringarna. Försäkringarna gäller bland annat vid sjukdomar och arbetsskador och omfattar mer än fyra miljoner arbetstagare i kommuner, landsting, regioner och privat sektor.