I juni beslutade socialnämnden på Gotland om att inleda en översyn av bemanningen inom hemtjänsten på natten. Idag jobbar personalen i nattpatrullen två och två, och det är dubbelbemanningen som ska ses över. Bakgrunden är att socialnämndens budgetunderskott på 18 miljoner kronor. Beslutet om översynen av bemanningen nådde inte Kommunals företrädare förrän i början av september. 
  – Vi kom till ett möte med samverkansgruppen, och då hade företrädare från socialförvaltningen en massa handlingar och information som vi inte hade. Jag blev riktigt förbannad på dem och sa ”ni har ju brutit mot arbetsmiljölagen”, säger Peter Larsson.

Enligt arbetsmiljölagen har skyddsombud rätt att ta det av handlingar och upplysningar om verksamheten samt handlingar som rör eventuella verksamhetsförändringar. Socialdirektören på Gotland, Marica Gardell, ber nu personal och brukare om ursäkt för att de inte fått ta del av informationen om bemanningsförändringarna i ett brev, och säger till Gotlandsnytt att ”det bästa hade varit om vi hade fått den här dialogen med Kommunal tidigare och då också mött upp personalen, för då hade de känt sig lugnare”.

  Efter att Kommunal skrivit två anmälningar till Arbetsmiljöverket som socialförvaltningen och socialnämndens politiker fått kopior på kallades Peter Larsson och huvudskyddsombudet Linda Cederlund till ett möte på socialförvaltningen. Där gjorde man upp en handlingsplan för den riskbedömning som ska göras inför en framtida bemanningsförändring, vilket hade saknats tidigare enligt Peter Larsson. I samband med det avskrevs anmälningarna till Arbetsmiljöverket.

Förra onsdagen var personal från nattpatrullen med i Gotlandsnytt och berättade att de fick reda på socialnämndens beslut via media.

  – Arbetsgivaren har verkligen klantat sig, de har inte pratat med sina anställda alls. Jag vet att personalen hade egna förslag på besparingar. Det handlade om bilarna bland annat, om hur de kunde användas smartare. Nu är de oroliga för hur det blir med säkerheten om de ska åka själva. Det har blivit fler och fler brukare, och några kan ha psykiska problem och kan bli aggressiva. Och så finns idéer om att ge brukarna fler hjälpmedel, med det finns studier som visar att det bara ökar oron. Så de kanske larmar mer, och vi måste ju åka ut på larmen. Vi kommer att ta upp alla de här sakerna i arbetet med riskbedömningen, säger Peter Larsson. 
  Bemanningsöversynen och riskbedömingen inleds under hösten. Exakt hur bemanningen för nattpatrullen blir är inte klart. Först under 2014 kommer förändringar att verkställas.