– Vi har förhandlat rätt länge nu men vi kommer inte framåt när det gäller frågan om jouren, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.
  Parterna begär nu hjälp av medlare för att komma vidare i förhandlingarna. Avtalet berör ungefär 300 medlemmar inom privat ambulanssjukvård.

Kommunals krav inför avtalsförhandlingarna var att ”all tid på jobbet ska räknas som arbetstid”.  Men även en begränsning av jourtiden tycks vara svår för Vårdföretagarna att gå med på, enligt Kommunal.
  – Vi vill åtminstone få en sänkning av jouruttaget. Ambulansförarna i dag har väldigt mycket arbete under jour.
  Så det är inte själva jourersättningen ni vill förhandla om utan mängden jour?
  – Vi har sagt att vi måste få till någon form av lösning. Och det finns olika sätt att lösa det på.
  Kommunal har själva varit med och förhandlat fram undantag från arbetstidsreglerna (kortare dygnsvila) i det här avtalet. Är inte det också en orsak till att det ser ut så här?
  – Det kan jag inte svara på. Det hände före min tid. Men uppenbarligen har något hänt de senaste åren. Förr var det inte samma bekymmer med jourtiden.

Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund bekräftar att oenigheten rör bland annat jouren.
  – Det är jouren och det är andra olika delar vi måste titta på. Och där vi behöver stöd i processen.
  Delar du Kommunals bild att jouruttaget har ökat och är huvudproblemet?
  – Under pågående förhandlingar vill vi inte gå in och kommentera detta, säger Inga-Kari Fryklund.
  Medlingsinstitutet hade ännu på tisdagseftermiddagen (den 24 september) inte utsett medlare i förhandlingarna. Det gamla avtalet löpte ut den 31 juli i år.