Kommunals grundhållning är att välfärden har stora problem, oavsett driftsform. Problem med kvalitet, tillgänglighet, för låg bemanning och med att våra medlemmars villkor försämras mer och mer. Det handlar till stor del om ett finansieringsproblem: många kommuner lägger av olika skäl för lite resurser på denna sektor och upphandlar verksamhet till för lågt pris. Samtidigt säger vi att visst är vinstuttag problematiskt – eftersom vinstmotivets närvaro ofta förstärker de negativa effekter som redan finns där kommunerna och företagen inte tar ansvar för kvaliteten.

I rapporten ”Vägval välfärd” som Kommunal släppte i julas la vi bland annat fram förslag på hårda bemanningskrav för att säkerställa kvalitet och minska oskäliga vinstuttag. Sedan kom kongressen, det demokratiska forum dit alla medlemmar har möjlighet att motionera och lämna förslag. Kommunals kongress fattade beslut om att bifalla en motion om att kritiskt utvärdera och hitta alternativ till de marknadsmodeller som blivit norm inom offentlig sektor. Kommunal ska också verka för att non-profitprincip ska vara rådande inom vård, skola och omsorg. Detta kan man se som att kongressen gick ”ett steg längre” än vad Kommunal tidigare gjort. Samtidigt anser Kommunal att förslaget om bemanningskrav är långtifrån tamt, tvärtom skulle bemanningskraven begränsa företagens möjligheter att sänka kostnaderna. Sedan var det också så att förslagen på kongressen om att Kommunal helt skulle säga nej till vinst inte gick igenom.

Kommunal företräder alla medlemmar och arbetar för alla medlemmar. Vi arbetar inte för att Attendo ska läggas ner. Vi har inte sagt nej till vinst. Däremot har vi sagt att vi ska utvärdera och hitta alternativ till marknadsmodeller och titta närmare på non profit-lösningar.
  Vi tycker också att de vinstdrivande företagen i välfärden har en hel del att bevisa; den kvalitetshöjning de gärna har velat slå på trumman för har vi inte sett några bevis för. Men framförallt vill vi se en värdigare välfärd; vi vill jobba för att på alla sätt höja kvaliteten för brukare och anställda i välfärdssektorn och vi kommer hela vägen fram till valet att driva på för en värdigare välfärd. Det, och inget annat, är vårt primära fokus.

Annelie Nordström,
förbundsordförande för Kommunal