SVAR: Enligt gällande kollektivavtal kan arbetsgivaren stänga av dig för högst 30 dagar i sänder under utredning av ärendet. Jag tycker att du ska ta kontakt med din sektion för att reda ut det här med din arbetsgivare. Jag har inte hittat något stöd i gällande avtal för att arbetsgivaren gör fel, men jag håller med om att det är en jobbig situation att ha semester med detta hängande över sig.
Företagshälsovården upphandlas lokalt hos varje företag och med olika regler om vad som ingår. Återigen, ta hjälp av din fackliga företrädare.
  Enligt Socialstyrelsens regelverk ska anställda genast rapportera om missförhållanden till den som bedriver verksamheten. Sedan ska den senare utan dröjsmål utreda missförhållanden. Om dessa är allvarliga ska det snarast anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Enskilda, anhöriga och allmänheten kan inte göra en lex Sarah-anmälan.
/Lars-Sture Johansson