SVAR: Varje arbetsgivare ansvarar för att arbetstagarna ska ha en trygg och säker arbetsmiljö. Ni måste ta kontakt med skyddsombudet på er arbetsplats. Han eller hon kan med stöd av bland annat arbetsmiljölagen ställa krav så att arbetsgiv­aren åtgärdar problemet. Om det inte finns något skyddsombud på er arbetsplats, ta kontakt med sektionen.
/Joakim Oscarsson