SVAR: Jag har aldrig hört talas om att någon arbetsgivare tillämpat karens om man tackat nej till ett erbjudet arbete. Även om man intjänat företrädesrätt och tackar nej har man förverkat sin företrädesrätt. Det går alltså inte att angripa om arbetstagaren tackar nej till ett erbjudet arbete och arbetsgivaren tillämpar någon sorts karens. Däremot kan man anse att det är dålig personalpolitik.
  Grundregeln är att arbetsgivaren i stort sett ensidigt bestämmer vem man vill anställa, under förutsättning att det inte är diskriminerande eller bryter mot lag eller avtal. I lagen om anställningsskydd, las, finns också en regel om företrädesrätt till återanställning.  Då ska du ha varit anställd hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren. Rätten gäller i nio månader efter att anställningen upphört. Du ska även ha tillräckliga kvalifikationer för det lediga arbetet. Enligt lag ska det i ditt uppsägningsbesked anges om du uppfyller kriteriet till företrädesrätt. Det ska också framgå att arbetsgivaren kräver en anmälan till företrädesrätt från dig. Du måste alltså till arbetsgivaren anmäla anspråk till företrädesrätt, helst skriftligen. Om du tackar nej till ett erbjudet arbete du rimligen skulle kunna ha tagit har du förbrukat företrädesrätten. Då är inte arbetsgiv­aren skyldig att erbjuda dig nytt arbete igen.
/Tord Almlöf