Plattformen ska gälla vård och omsorg som utförs i såväl privat som offentlig regi. De arbetsgivarorganisationer som är med i uppgörelsen är Sveriges kommuner och landsting (SKL), Arbetsgivaralliansen, KFO och Vårdföretagarna. Facken är Kommunal och tolv andra som har medlemmar i vård och omsorg.
  – Kommunal ser detta som en riktig seger för den svenska modellen. Ett välfärdens Saltsjöbadsavtal*. Vi har lyckats hitta en struktur som kan skapa ordning och reda, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

En del i överenskommelsen är krav på att vårdgivaren redovisar öppet vilka kollektivavtal den har skrivit. Därmed är kollektivavtal ett krav om man vill vara med i plattformen. Meddelarskyddet som gäller i offentlig verksamhet ska också gälla i privat.
  – Det är viktigt att anställningsvillkoren stimulerar till bra engagemang och ett bra bemötande. Kollektivavtal är viktigt för kvalitén, säger SKL:s vd Håkan Sörman.
  Men det kommer troligen inte gå att ställa formella krav på att företag som är med i upphandlingar är anslutna till plattformen, säger han.
  Allmänhet, brukare och andra ska också få insyn i vårdgivarnas ekonomi, ersättningar och ägarförhållanden. Både ledningens och anställdas kompetens ska redovisas. Detta ska göras på en webbplats där vårdaktörer ska kunna jämföras.

Hur kvalitén ska mätas och hur arbetsvillkoren ska förbättras är oklart och flera av de inblandade poängterar att mycket arbete återstår. Detaljerna ska vara klara under första kvartalet 2014. Nu i höst ska ett partsgemensamt råd bildas, med uppgiften att senare följa upp plattformen.
  Men att vara med är frivilligt. Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro tror att överenskommelsen mellan de stora aktörerna ska sätta ribban och få fler att vilja vara med. Petter Skogar, förbundsdirektör för KFO, säger att deras medlemsföretag välkomnar plattformen.

Patrik Ulander, förbundssekreterare för Svenska vård som företräder små företag, är kritisk till kravet på kollektivavtal.
  – Problemet är att det ser ut som att man kommer att ställa krav på kollektivavtal vilket innebär att alla vårdgivare inte kommer att kunna finnas med i plattformen. Det är en stor miss, säger han till Ekot.
  Vårdkoncernen Capio välkomnar initiativet och skriver i ett pressmeddelande bland annat att det är en viktig princip att säkerställa arbetsvillkoren och redovisa dem.

Också regeringens vision är att alla offentliga, privata och idéburna utförare ansluter sig. Regeringen kommer att finansiera arbetet med att få till plattformen och bygga upp rådet, enligt ett pressmeddelande.
  – Det är en stor dag att den etiska plattformen nu är på plats. För de äldre innebär detta bättre insyn vilket i sig kommer att leda till högre kvalitet och förbättrad vård, oavsett driftsform. Detta är ett betydelsefullt steg mot ännu bättre och värdigare äldrevård, säger äldreminister Maria Larsson (KD).

Fotnot:
Saltsjöbadsavtalet är ett huvudavtal från 1938 mellan SAF (i dag Svenskt Näringsliv) och LO som gäller fortfarande och har varit mönsterbildande för andra avtal.