SVAR: Om du tackar nej till erbjudandet du fått förlorar du din rätt till återanställning som du har enligt las, lagen om anställningsskydd. Din arbetsgivare kan med andra ord ställa ovan nämnda krav på dig.
/Lars-Sture Johansson