SVAR: Förutsättningen för att kunna få sjukpenning är dels att du har en sjukdom, dels att denna sätter ned din arbetsförmåga. Du beskriver vad jag tolkar som ett nu godtaget sjukdomstillstånd, som  resulterat i att du haft mycket begränsad arbetsförmåga under ett år medan du väntat på operation. Ett sådant tillstånd kan berättiga till ersättning i form av sjukpenning, men det är under förutsättning att du varit sjukskriven under året.
  Du undertecknar brevet med ”Undersköterska”, men det framgår inte om du till exempel har en anställning, är timanställd efter behov eller är arbetslös. Beroende på dina förutsättningar kan rätten till ersättning se olika ut och det är därför svårt att svara närmare på vad som gäller i ditt fall. Har du arbetat eller fått a-kassa trots dina besvär kan du inte få ersättning från Försäkringskassan. Har du avstått från att arbeta men utan att vara sjukskriven gäller samma sak. För en timanställd krävs i princip att det funnits inbokade pass som sedan inte kunnat utföras till följd av sjukdomen. Det krävs också läkarintyg för perioden och det är svårt att beviljas sjukpenning retroaktivt.
Jag råder dig att kontakta Försäkringskassan eller din lokala fackavdelning så att de kan hjälpa dig med att se över olika möjligheter.
/Magnus Eriksson