SVAR: När man har en anställning hos en kommun kan det hända att arbetsgivaren byter arbetsplats för en person. Det står ofta på anställningsavtalet: ”Jag är för närvarande placerad på arbetsplats …” Jag föreslår att du kontaktar din sektion så de får hjälpa dig.
/Annica Nordström