SVAR: Jag tycker du ska kontakta din sektion. Kommunal har under 2012 och 2013 bedrivit en landsomfattande aktivitet om arbetskläder inom hemtjänsten. Skyddsombudens uppdrag är att ställa krav på arbetsgiv­aren att  tillhandahålla arbetskläder.
  • Det ska vara en kortärmad arbetsdräkt som alltid används i vårdtagarnära arbete.
  • Arbetskläderna får bara användas på arbetsplatsen.
  • Det ska finnas ombyte ifall arbetskläderna blivit smutsiga eller våta.
  • Tvätt av arbetskläder sker i minst 60 grader.
  • Arbetsgivaren ansvarar för tvätt av arbetskläderna
  Vad gäller omklädningsrum och dusch är detta reglerat i Arbetsmiljöverkets författningssamling om arbetsplatsens utformning. Skyddsombudet kan använda sig av denna vid krav på att arbetsgivaren ska tillhandahålla dusch- och omklädningsrum.
/Peter Larsson