– Man mår ju väldigt dåligt när man inte får äta och det är lätt att fatta dåliga beslut när man är trött. Det är en riskfaktor helt enkelt, säger Lars Ivarsson, Kommunals skyddsombud vid ambulansen på Sahlgrenska.
  I somras gjorde Vårdförbundets skyddsombud en anmälan till Arbetsmiljöverket om att ambulanspersonalen inte hann städa ur ambulanserna mellan utryckningar. Den så kallade ställtiden var ofta kortare än de 20 minuter som reglerna föreskriver. Efter verkets inspektion inledde inspektörerna ett nytt ärende om måltidsuppehåll och raster. Ambulanspersonal ska inte arbeta i mer än fem timmar utan rast enligt arbetstidslagen, och inspektörerna fann att detta har hänt vid flera tillfällen under sommaren. Verket menar att detta bör prövas som brott mot arbetstidslagen och har därför skickat en anmälan till åklagare.

Kommunals skyddsombud står bakom anmälan till Arbetsmiljöverket:
  – Vi vill givetvis ha en lösning på rastproblemet. Vi har skrivit på ett lokalt kollektivavtal som gäller året ut och vi är med i en nytillsatt schemagrupp som ska försöka förbättra schemat, säger Lars Ivarsson. 
  Ett nytt schema med bättre bemanning dagtid och ytterligare två ambulanser i drift kommer att börja gälla från och med den första oktober.
  – Men det är inget bra schema, säger Lars Ivarsson.

Leif Persson, vårdenhetschef för ambulansverksamheten vid Sahlgrenska är mer positiv:
  – Alla bilar i drift på dagtid kommer att ha rast inlagd i schemat. Nattetid finns redan tid för måltidsuppehåll. Schemagruppen kommer fortsätta jobba med schemat och förlägga arbetstiden så att medarbetarna känner att det är luftigare.    
  Om arbetsmiljön inte blir bättre med det nya schemat från oktober hotas ambulansen vid Sahlgrenska med ett vite på 250 000 kronor, utöver risken att dras inför domstol.   

Lars Ivarsson berättar att det lugnat ner sig sedan i somras men att arbetsbelastningen fortfarande är hög. Han menar att det behövs fler ambulanser och personal:
  – Det fattades motsvarande 13 årsarbetare i verksamheten i somras. Västra Götalandsregionen har fått fler ambulanstimmar så att vi kan ha fler ambulanser igång på dagen, för att lösa rastproblemen, men jag är tveksam till om det här kommer att lösa bristen på bilar.

Arbetstidslagen

Kollektivavtal där arbetstid regleras kan, helt eller delvis, ersätta centrala delar av arbetstidslagen. Det innebär att arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna har förhandlat om vilka undantag från lagen som får göras. Om arbetstiden är reglerad i kollektivavtal har heller inte Arbetsmiljöverket tillsyn.