Sammanställningen i Dagens Nyheter visar att kommunernas inköp av privata tjänster inom vård, skola och omsorg ökade med 4 miljarder kronor bara mellan 2011 och 2012. Under den senaste tioårsperioden har inköpen nästan fördubblats, från 45 miljarder kronor 2002 till 82,9 miljarder kronor i fjol.
  – Det är en ganska snabb ökning. Även om det i andra länder också finns många privata utförare så avviker Sverige genom att vi har 90 procent vinstdrivande företag. I USA till exempel har de icke-vinstdrivande en mycket större andel än i Sverige, säger Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola, till DN.

Dagens Nyheter har också sammanställt en interaktiv karta där det går att klicka in på varje enskild kommun och se hur mycket pengar den lägger på privat vård, skola och omsorg.