Förhandlingarna om ett nytt avtal strandade i somras, sedan motparten Almega Samhallförbundet vägrat gå med på LO-förbundens krav om lönepåslag räknat i krontal. Medlare kopplades in och lämnade ett bud som parterna skulle ta ställning till senast i tisdags, den 17 september.
  Svaret blev varken ja eller nej – i stället har LO och Almega Samhallförbundet beslutat att fortsätta förhandlingarna.
  – Vi kommer att träffas igen den 7 oktober, säger Kent Ackholt, ansvarig ombudsman på LO.

I övrigt vill han inte ge några kommentarer om förhandlingarna eller om parterna är nära en lösning.
  De 20 000 anställda som berörs tillhör sju olika LO-förbund. Ett av dem är Kommunal, som har cirka 1 300 medlemmar inom Samhall.