Förbunden bakom protestbrevet är Kommunal, Vårdförbundet, Vision och Saco. Facken menar att de ekonomiska resurserna inte räcker till och att alla berörda yrkesgrupper känner av en ökad stress.
  – Vi märker av det när vi är ute på arbetsplatsbesök. Personal som tidigare var pigga och glada säger att de inte vet hur de ska orka längre, säger Kicki Rigemar, styrelseledamot i sektionen Majorna-Linné. 

För två år sedan slogs 20 stadsdelar i Göteborgs kommun ihop och blev 10, och i samband med det omorganiserades äldreomsorgen. En tid efter det började personalen känna av en högre arbetsbelastning enligt Kicki Rigemar:
  – Det finns inte tillräckligt med tid att gå mellan vårdtagarna längre, men personalen gör ju det ändå. Det dras ner på timmar men det behövs lite luft i schemat.

När företrädare för Kommunal tagit upp frågan med arbetsgivarna har de sagt att de förstår att det är pressat men att det inte finns mer pengar till äldreomsorgen. Därför har skyddsombud med hjälp av Kommunal gått vidare och gjort tre anmälningar till Arbetsmiljöverket och larmat om stressrelaterade problem till följd av den ökade arbetsbelastningen. Men enligt Kicki Rigemar har Arbetsmiljöverkets inspektioner inte lett till några större förbättringar. Efter protestbrevet till stadsdelsnämndens politiker är hon mer hoppfull:
  – Politikerna från den röd-gröna majoriteten som styr vill bjuda in oss fackliga representanter och diskutera situationen. Det känns som att det här har tagits på större allvar nu.