– Kommunal tog ett principiellt beslut om en ”non-profit”-princip i välfärdssektorn på kongressen i maj och vi tycker att kampanjens syfte ligger i linje med det, säger Alejando Caviedes, ledamot i sektionsstyrelsen i Umeå.

Folkkampanj för gemensam välfärd är en politiskt obunden organisation som vill sätta stopp för vinster i välfärden. På lördag, ett år före riksdagsvalet, anordnas manifestationer runt om i landet för en gemensam, behovsstyrd välfärd utan möjlighet till vinstuttag. Några av Kommunals lokala föreningar kommer att delta aktivt i respektive städer. Sektionsordföranden i Umeå, Anette Andersson, kommer att tala vid Rådhustorget. 

Alejandro Caviedes, Kommunal i Umeå.Alejandro Caviedes.

Alejandro Caviedes framhåller införandet av LOV (Lagen om valfrihetssystem) i Umeå som ett exempel på hur välfärden försämrats i Umeå. Detta eftersom ersättningen för en hemtjänsttimme sänktes för hemtjänstverksamheten i kommunen när LOV infördes:   
  – Det har inneburit mindre resurser till hemtjänsten och att vi har färre anställda i förhållande till behovet, säger Alejandro Caviedes.    
  Kommunal i Umeå kommer fortsätta kampanja för en välfärd utan vinster fram till och med riksdagsvalet.
  – Vi vill ha frågan på den politiska dagordningen och vi uppmanar alla våra medlemmar att engagera sig och delta i manifestationen, säger Alejandro Caviedes.

Kampanjen verkar fånga upp en trend i opinionen. Enligt en ny undersökning som SVT låtit opinionsföretaget Novus göra tycker 60 procent av svenskarna att välfärden har utvecklats till det sämre sedan valet 2010. Även borgerliga sympatisörer tycker att utvecklingen av välfärden har gått åt fel håll, även om de är mer positiva till utvecklingen i landet i stort än vänstersympatisörer är.