Öppet arbetslösa är till exempel underrepresenterade i sjukförsäkringen, vilket rapportförfattarna menar kan bero på dålig kunskap om försäkringarna och ersättningssystemen, eller på att benägenheten att sjukskriva sig vid kortare sjukdom är låg bland de arbetslösa som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Okunskapen kan innebära att arbetslösa som också är sjuka får lägre ersättning än de har rätt till. Detta eftersom ersättning från sjukförsäkringen betalas alla dagar – till skillnad från ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen som enbart betalas ut för veckodagar – och för att maxbeloppet är högre i sjukförsäkringen än i arbetslöshetsförsäkringen, bland annat.
  En stor grupp arbetslösa med nedsatt arbetsförmåga skulle få högre ersättningar om de sjukskrev sig, liksom sjuka arbetslösa med låg eller ingen arbetslöshetsförsäkring alls, enligt rapporten.