Carina Lind, undersköterska och kommunalare på äldreboendet Rallarrosen i Täby.Carina Lind.

Vilka är fördelarna med att driva Rallarrosen kooperativt?
  – Det går snabbare att fatta beslut och det är lättare att behålla andan i huset: alla är engagerade och vill att verksamheten ska vara bra. 

Hur går beslutsfattandet till?
  – Vi som sitter i kooperativets styrelse har delat upp vissa arbetsområden mellan oss. Det handlar om personalansvar, löneansvar, planering av aktiviteter och arbetsmiljöarbete. Sen när vi behöver fatta beslut i vissa frågor så röstar vi.

Du sitter i styrelsen för kooperativet och jobbar ”på golvet”, hur fungerar det?
  – Man kan bli lite kluven i och med att man har ett större ett ansvar. Men å andra sidan ser man verksamheten bättre och vet vad som behöver åtgärdas på en gång. En chef i kommunen kanske inte är lika nära verksamheten.   

Ni tog över driften av Rallarrosen från kommunen 2003. Var det svårt?
  – Nej egentligen inte. Personalgruppen hade ett möte där vi gick igenom vilka kunskaper och utbildningar vi hade. Vi fick hjälp av Coompanion – som nu ska ge oss pris – med att starta en ekonomisk förening. Vi valde den formen för att ingen ville gå in med eget kapital i verksamheten. Kommunen lät oss förfakturera, så vi fick vårdavgiften som kommunen betalar i början av varje månad. Det jobbigaste var pappersbiten, att få ordning på alla dokument.          

Täby kommun menade att Rallarrosen inte var lönsamt 2003. Hur har ni fått det att gå runt?
  – Vår organisation är mindre än kommunens. Vi som sitter i styrelsen har jobbar både på golvet och har schemalagt det administrativa. I kommuner kan det vara så att det finns ”chef på chef på chef”. Men vi gör ju inga jättevinster, och om vi gör vinst så går den tillbaka in i verksamheten igen.

Coompanion

Coompanion ger kostnadsfri rådgivning till människor som är intresserade av att starta eller driva en kooperativ verksamhet.