Städenheten i Piteå, årets offentliga arbetsplats 2013.

 

 Städenheten i Piteå, årets offentliga arbetsplats 2013.

I mars fick de ta emot utmärkelsen ”årets offentliga arbetsplats” och de hamnade på en sjundeplats totalt i sin kategori när det oberoende konsultföretaget Great Place to Work utvärderade arbetsplatser i hela Sverige. Bland de organisationer som deltog fanns IT- och medieföretag. Många blev nog förvånade när Piteå kommuns städenhet, som enda offentliga arbetsplats, hamnade i topp.
  – Vi är jättestolta, det är en etikett på att vi har ansträngt oss, säger Elin Björkman, som är en av dem som tog emot priset på Berns i Stockholm.
  Idag har de tagit med vinstplaketterna i glas och de inramade diplomen till musikhögskolan i Piteå. Skolan är en av alla de platser i kommunen som de städar varje dag och ljudet av elevernas pianospel hörs ut i korridorerna. 

För fyra år sedan omorganiserades städenheten till en så kallad resultatenhet. Rent praktiskt innebär det att städarna har fått större befogenheter och har en närmare kontakt med kunderna. Syftet var att få friskare personal och nöjdare kunder.
  – Den största skillnaden är kortare beslutsvägar. Vi är med och tar fram beslut, vi får bestämma tillsammans. När besparingar skulle göras för något år sedan var det vi själva som fick komma med förslag, då kändes det inte lika hårt att göra besparingar, säger Elin Björkman.
  I ett samarbete med Luleå Tekniska Universitet har effekterna av omorganisationen studerats. Ofta fokuserar forskning om städning på material och arbetsmetoder, men i den här studien var personalen det viktiga.
  Sedan förändringen gjordes har sjuktalen gått ned, vilket troligen är en effekt av satsningen. Personalen känner sig också mer delaktiga när de själva får vara med och ta besluten.

De är väl medvetna om att statusen på städaryrket ofta ses som låg. Kanske är det något som hänger kvar från förr, när städningen skedde på kvällarna och städarna knappt syntes. Lisbeth Lindh har jobbat i över 25 år som städare och ser en stor skillnad mellan då och nu.
  – Förr kunde jag få kämpa hårt bara för att få använda en ny sorts svabb. Nu har både städmaterialet utvecklats och jobbet har blivit mer flexibelt. Jag bestämmer över min egen situation. Det sitter inte fast i att köpa in och testa nya material.
Nu finns personalråden som kan lyfta frågor om till exempel nya städmaterial eller arbetskläder.
  Det finns arbetsteknikombud som kan hjälpa städlagen med tips till storstäd och se till att rätt redskap finns.

Möjligheten att påverka är stor och medan vi fikar bulllängder och dricker kaffe ur de rödvita muggarna de fått från Great Place to Work, berättar de hur stolta de är över sina arbetsplatser.
  – På våra arbetsplatser är det inte uppdelat i lärare och städ-are, det är en personalgrupp. Ofta ser vi saker som inte lärarna ser i korridorerna och kan göra dem uppmärksamma på om någon elev är utanför, säger Maud Fjellström.
  Tillit och förtroende för cheferna är också något de lyfter fram som viktigt.
  I ledningsgruppen ingår fem personer från de olika städlagen som är framröstade av personalen och områdeschefen, tre personer från ledningen och fastighetschefen. Ledningsgruppen ska fungera som en länk mellan ledningen och övrig personal. 
  – En bra relation till cheferna gör att vi vågar ta upp även obekväma saker. Vi har bra kontakt både med vår egen chef och de andra områdescheferna, säger Karin Renberg.
 
I veckobrevet som skickas ut till de anställda får de veta vad som är på gång i verksamheten. Där uppmärksammas även omvärldsbevakning inom städbranschen. Positiva kommentarer och beröm lyfts fram eller så kanske en hälsning skickas till någon som varit sjuk.
  – Det går att förändra, kan vi så kan andra. Vi vill höja statusen för städyrket och hoppas att andra runt om i landet kan inspireras av det vi gjort, säger Marie Sjösten.

Segrarens tips 

Piteå kommuns tips för att höja statusen på yrket och må bra på jobbet:
Utbildningar.
Studiebesök och aktiviteter för att stärka sammanhållningen i gruppen.
Delaktighet, att få vara med och påverka beslut.
Delta i utvärderingar.
Feedback från chefer och kollegor.
Fakta: Städpersonalen i Piteå

Städpersonal i Piteå

Antal anställda: 83 tillsvidare, ett tiotal vikarier.
Medelålder: 49,7 år.
Medellön: 21 870 kr/månad.
Städarea: 163 000 kvm. 
Utbildning: Yrkesutbildning steg 1 och 2, moppteknikutbildning, maskinkörkortsutbildning och hygienteknikutbildning.