Idén föddes i Danmark och hygienveckan sprider sig nu också i Sverige. Från sju kommuner i fjol till sjutton i år. Centrum är Västra Götalandsregionen.
  Marianne Bengtsson är HYFS, hygiensjuksköterska i förskolan, och berättar bland annat om handträdet (se bild). Ungefär 300 barn i Göteborg fick i uppgift att rita sina händer, barnen fick i går ta med sig teckningarna till Slottsskogen där det hela sattes ihop till en stor trädtavla. Innan dess hade man på förskolorna pratat om varför det är viktigt att tvätta sina händer. Trädidén fick sig dock en törn av ett regnoväder …

Handträd framtaget inför hygienveckan 2013.

Det handlar inte bara om lek

, tanken är att prata om och öva kring de här frågorna, säger Marianne Bengtsson.
  Vilka hinder finns i arbetsmiljön för en bättre hygien?
  – Det är svårare för barnen, man har en miljö som inte alls är anpassad för barnen.
  Hon nämner exempelvis att tvålen kan vara svår att sköta för små barn och att en anställd måste vara nära för att hjälpa till. Men att det också kan finnas problem för de vuxna på jobbet:
  – Står inte spriten ganska tydlig framför mig kommer jag inte att använda den. Och att pappershanddukarna är påfyllda exempelvis. Det ska inte vara där det missas, då blir det ju ännu svårare.

Riskmoment nummer ett är förstås blöjbyten. Där menar dock Bengtsson att det finns bra rutiner.
  Hon framhåller ändå att det är viktigt att göra skillnad på sig själv som anställd och som privatperson.
  – Man ska utgå från sig själv som vuxen och sin egen hygien innan man gör frukost och lunch till exempel. Vi behöver tänka mer på det än om man bara hade varit hemma.
  Men tänker inte personalen på det?
  – Nej, jag tror man har en privat inställning till hygien. Jag tror att man tänker att ”lite skit rensar magen”. Är man på en institution, som jag tycker att förskolan är, då får man ha en högre nivå på hygienen och vara en förebild både för barnen och sina kolleger.

Ett viktigt mål med hygienveckan är att minska sjukfrånvaron både för barnen och för barnskötarna och förskollärarna. Några konkreta mätningar är dock inte gjorda.