Vi arbetar i äldreomsorgen. För oss finns inte, som i många andra branscher, så många arbetsgivare att välja mellan. Idag är vi undersköterskor i Attendo och vi trivs med vårt arbete och i de verksamheter där vi jobbar. Nu vill några politiska företrädare att dessa verksamheter inte längre ska fortsätta verka i den drift som fungerar bra idag, och där vi och många andra trivs och kan ge en god omsorg till de äldre.

Kommunal har i ett kongressbeslut meddelat att de stödjer den politiska falang som vill stoppa vinster i välfärden. Det innebär att företag, där många av oss som arbetar inom vård och omsorg idag är anställda, på sikt riskerar att försvinna. För oss är det ett förvånande beslut. Inte minst eftersom många av oss dessutom valt att vara anslutna till Kommunal.
  Vi har goda erfarenheter från att arbeta i ett privat företag. Vi har resurser för att ständigt arbeta med förbättringar för de äldre. Som medarbetare känner vi oss delaktiga i hur arbetet ska utföras och vi upplever att satsningar på en god arbetsmiljö prioriteras. Vi känner oss viktiga. 

Vi vet att vi kan föra talan för många inom vårt yrke, som dagligen går till arbetet med glädjen att få ta hand om och förbättra vardagen för de äldre och ofta sjuka. Det finns starka drivkrafter och en fantastisk kompetens i vår yrkeskår, både bland privat och kommunalt anställda. Borde vi inte samla dessa krafter för att möta alla utmaningar som finns i dagens och morgondagens vård och omsorg, i stället för att lägga så mycket kraft på att debattera och ifrågasätta verksamheter som är privata – sådana som vi jobbar i?
  Vi är stolta över att vara undersköterskor och vi är även stolta över vårt arbete. Men de signaler som bland annat Kommunal sänder får oss att till viss del känna oss ifrågasatta.
  Vi vill förstå detta ställningstagande och ber om en förklaring.

Christina Lundberg
Anita Rindeland
Anne-Grete Schuler