Istället för att enbart livsmedel upphandlas står hela måltidssituationen i fokus – med syftet att färre äldre ska äta ensamma och uppleva en ökad livskvalitet.

Pengar till projektet kommer från myndigheten Vinnova som ger stimulansbidrag till innovationsupphandlingar.