Avtalet är ettårigt och gäller från 1 april 2013 till och med 31 mars 2014. En deltidsbrandman har ”jour” en vecka i månaden och den nya ersättningen för den veckan blir 3 678 kronor. Det är en höjning med 92 kronor.

Sedan 2012 finns en partsgemensam arbetsgrupp vars uppgift det är att se över avtalet. Den gruppen har inte kommit fram till några förändringar i just detta kollektivavtal, som tecknades förra veckan. Men det arbetet kommer nu att sätta i gång, säger Susanne Gällhagen, ombudsman på Kommunals enhet för arbetsrätt och kollektivavtal. Hon uppger att det – som ofta i förhandlingar – handlar om att arbetsgivaren vill göra försämringar i övriga frågor för att de fackliga organisationerna ska få igenom förbättringar i nivåerna.

Förhållandet mellan BRF och Kommunal har tidvis varit spänt, men Gällhagen tycker inte att samarbetet är dramatiskt.
  – Det är när det gäller heltidarna som vi tycker att de har försökt ragga över våra medlemmar, men man får hålla isär sakerna, säger hon.