– Vi håller på och diskuterar det internt mellan förbunden, säger Kent Ackholt, ombudsman på LO, och huvudansvarig på LO-sidan för förhandlingarna.

Avtalsförhandlingarna berör sju LO-förbund som förhandlar gemensamt. Kommunal, som är ett av de förbunden, har cirka 1 300 medlemmar inom Samhall.
  Medling har pågått över sommaren sedan förhandlingarna om ett nytt avtal strandade strax efter midsommar.
  Ingen av parterna vill kommentera innehållet i budet.
  – Vi har fått olika förslag att titta på och jag vill inte föregå någonting, säger Åsa Ramel på arbetsgivarsidan, förbundsdirektör för Almega Samhallförbundet.

Huvudorsaken till att medlare kallades in, enligt LO, var oenighet om avtalet ska innehålla löneökningar med krontalspåslag, som i övriga avtal med låga medellöner, eller om det är procentsatser som ska gälla.