När Arbetsmiljöverket först gav hemtjänsten i Djura i Leksands kommun rätt till arbetskläder, skickade Kommunal ut direktiv till fackliga ombud i hela Sverige. Alla uppmanades att skicka in likalydande brev och sammanlagt inkom 60 anmälningar till Arbetsmiljöverket.
  Ann Georgsson berättar att ett tiotal ärenden ligger hos förvaltningsrätterna nu. Fem av dessa drivs av LO-TCO Rättsskydd.
  – Domen är också intressant eftersom den pratar om ”arbetsdräkt”, vilket tyder på att det är både tröja och byxor som gäller.

Förvaltningsrättens dom säger ingenting om att det är kommunerna som ska stå för notan om nu arbetskläder blir krav i hemtjänsten i hela Sverige. Det är dock inget som oroar Ann Georgsson.
  – Arbetsgivaren kommer aldrig att kunna upprätthålla det här om man inte står för kläderna, det blir ju orimligt. Vi förutsätter att arbetsgivaren inser och förstår det.