Josephine Garpsäter.Josephine Garpsäter.

Vad hoppas ni åstadkomma med seminariet?
  – Vi vill väcka uppmärksamhet kring äldres situation inför valet. Vi vet att fler som flyttar in på särskilda boenden är mer sjuka nu än tidigare, och många av dem är också undernärda.              

Varför är det viktigt att uppmärksamma de här frågorna nu?
  – Efter 2014 kommer 234 kommuner att sakna dietkompetens, och vi är oroliga för de äldre som bor i dessa kommuner. Mycket av det arbete som rör kost och näring i kommunerna har gjorts i form av projekt som kommuner och landsting kunnat söka bidrag för hos SKL, men de bidragen tar slut efter 2014. Vi är rädda för att man i många kommuner tror att det räcker med att göra riskbedömningar kring undernäring – men vi menar att det är viktigt att man vet hur man går vidare och gör något åt näringsproblem. Det är självklart att en patient får hjälp för ett trycksår, men när personal behöver hjälp och stöd för att locka en gammal människa att äta är det inte lika självklart att det går att få rätt hjälp i tid.

Varför är dietkompetens i kommunerna viktigt?
  – Vi tycker att vårdkedjan är alldeles för svår: det är svårt att veta hur man får hjälp, både för enskilda och personal. Dietister inom kommunal verksamhet kan både hjälpa till med utbildning av kommunens personal men också hjälpa till i enskilda ärenden och ge konkret hjälp på plats. Det är viktigt att personalen som jobbar med äldre – och upptäcker att någon äter dåligt – vet vem de ska kontakta och att de får rätt hjälp fort. 

Vilka är inbjudna till seminariet?
  – Vi håller seminariet tillsammans med ett antal olika förbund: Socialstyrelsen, SKL, Livsmedelsverket och PRO, och vi hoppas att vi kan få en mer samlad bild kring de här frågorna.