Historien började år 2011 med att Kommunals skyddsombud Madeleine Karlsson krävde arbetskläder för de anställda på hemtjänsten i Djura i närheten av Gagnef i Leksands kommun. En viktig orsak var att det förekommit multiresistenta bakterier, alltså bakterier som står emot antibiotika: MRSA och ESBL.
  Arbetsgivaren sa nej, Madeleine Karlsson och Kommunal vände sig då till Arbetsmiljöverket och gjorde en så kallad 6.6a-anmälan (se faktaruta).
  Verket gav facket rätt och kommunen ålades att införa arbetskläder, annars skulle man få betala böter, vite, på 125 000 kronor.

Föreläggandet från verket väckte stora förhoppningar inom Kommunal centralt, och förbundet gick ut med krav om att exakt likadana 6.6a-anmälningar skulle göras över hela landet. Ett krav som senare fick viss lokal kritik.
  Leksands kommun överklagade sedan Arbetsmiljöverkets beslut upp till Förvaltningsrätten i Falun. Där har nu dom fallit och rätten ger i huvudsak verket rätt. Kommunen ska säkerställa att personalen iakttar god hygien genom att:
  • kortärmade arbetskläder alltid används.
  • arbetskläderna bara ska användas på arbetsplatsen.
  • det ska finnas ombyte om kläderna blir smutsiga eller våta.
  • arbetskläderna ska tvättas i minst 60 grader.
  • arbetsgivaren ska svara för tvätt av arbetskläder.

Förvaltningsrätten skriver dock ingenting om vem som ska bekosta arbetskläderna, och det är heller inget som Arbetsmiljöverket formellt har begärt.
  Rätten invänder också mot att verket hänvisar till de hygienrutiner som finns i Dalarnas län. Här menar rätten att sådana rutiner snarare ska anses frivilliga och att det inte finns något lagstöd för att hålla den typen av rutiner till grund för att döma vite.
  En annan formulering som kan komma att få betydelse för fackets fortsatta kamp är att domen skiljer på arbetskläder och skyddskläder.

6.6a

En 6.6a står för en anmälan enligt Arbetsmiljölagens 6:e kapitels 6:e paragraf. Det är skyddsombudet som anmäler arbetsmiljön, först till arbetsgivaren, i andra hand till Arbetsmiljöverket om man inte är nöjd med arbetsgivarens svar eller inte får något svar.