Det finns inga individgarantier och lönerna fördelas individuellt.
  De lägsta lägstlönerna (arbetstagare som fyllt 19 år) höjs med 80 procent av avtalsvärdet. Det innebär lägstlönehöjningar med sammanlagt 1 360 konor under perioden.
  För dem som har utbildning och ett års sammanhängande anställning höjs lägstlönerna med 100 procent, det vill säga sammanlagt 1 700 kronor under perioden.

OB-tilläggen höjs med sammanlagt 6,8 procent under avtalstiden.
En ny skrivning om vikten av kompetensutveckling har förts in i avtalet. Likaså har LO:s och Svenskt Näringslivs uppgörelse om en förlängning av föräldrapenningtillägget till sex månader skrivits in i avtalet.
  Avtalet berör 20-40 medlemmar i Kommunal.