Syftet med verktyget Rätt lön är att det ska underlätta för uppbyggnaden av lokala lönesystem. Det ligger i linje med Kommunals ambition om att få mer inflytande över den lönepolitik som bedrivs lokalt ute i landet, enligt beslut på kongressen i maj. 

Tilltänkta användare av verktyget är huvudsakligen arbetsplatsombud och förtroendevalda med förhandlingsmandat. Genom att kartlägga vilka arbetsuppgifter som enskilda arbetstagare utför, vilken kompetens de har och vilken sammantagen kompetens som finns på en arbetsplats eller ett företag ska arbetet med att ta fram individuella yrkesutvecklingsplaner blir lättare.     
  – Genom Rätt lön knyts det man utför på företaget ihop med den arbetsutveckling man kan ha. Vi menar att arbetsgivare bör premiera medarbetare som utvecklas. Rätt lön ska fungera som ett pedagogiskt verktyg så att vi kan komma till en arbetsgivare med en mer konkret idé om yrkesutveckling och lönesättning vid förhandlingar. Det här är bra både för arbetstagarna och företagen och arbetsplatserna i och med att utvecklingsviljan ökar bland medarbetarna. Och det kommer i sin tur skapa effektivare verksamheter, säger Johan Ingelskog.  

Utöver yrkesutveckling och en bättre lönesättning ska Rätt lön kunna fungera som stöd för jämställdhetsarbetet på arbetsplatser samt för förändringar kring hur arbetet är organiserat.
  Rätt lön är utformat efter IF Metalls verktyg Hållbart arbete som används av omkring 180 klubbar inom olika industrier. Nu håller Kommunal på och anpassar Rätt lön så att det ska passa för Kommunals olika yrkesområden.
  För att lära sig verktyget ordentligt behöver tilltänkta användare gå en veckolång utbildning. Enligt Johan Ingelskog kommer den utbildningen vara färdig vid årsskiftet.