Efter valsegern i 1945 års parlamentsval inleder Labourregeringen byggandet av den engelska välfärdsstaten: sjukvården blir offentlig, bostadsbyggandet tar fart, järnvägen och industrin förstatligas.

Gamla kvinnor och män berättar om 30-talets fattigdom och om 40-talets optimism och framåtanda. Men så sabbar Thatcher allt. Budskapet – att mer socialism behövs efter den ekonomiska krisen – blir övertydligt, men som historielektion för samhällsorienterade fungerar filmen fint.