I början av september börjar fack och arbetsgivare diskutera en ny modell.
  – Nu kanske vi kan få rättvis lön och få upp lönerna inom vård- och omsorg, säger Sonja Lindberg.
  Intresse finns i ytterligare fem kommuner. Diskussionerna förs också med Carema om att testa modellen på ett gruppboende i Stockholm.
  – Det är inte omöjligt att vi har ett avtal med Carema snart, säger Henrik Johansson, ombudsman på Kommunals enhet för arbetsrätt och kollektivavtal.

Bedömningen är att modellen används på ett 40-tal arbetsplatser 2015.
  Även om Göteborgs spårvägar är förebild (se länk) lyfter Henrik Johansson fram Hörby. Där finns ett system som bygger på kompetens, anställningstid och arbetsuppgifter. I botten finns en arbetsvärdering utifrån svårighetsgrad och jämställdhet. Däremot finns inget individuellt inslag.
  – De ligger nog lite högre i lön, jag räknar på det nu. Men fördelen med den här modellen är att det blir tydligt varför jag har den lön jag har. Och att det blir tydligt hur jag kan få högre lön, säger Henrik Johansson.

Grunden för modellen är den samma, men det kommer ändå se olika ut.
  – Hela verktyget och politiken går ut på att styra kompetens och yrkesutveckling mot sådant som arbetsgivaren behöver för att verksamheten ska bli kvalitativt bättre. Därmed blir lönesystemet olika beroende på vilka behov arbetsgivaren har, säger Henrik Johansson.
  Tanken är att den nya modellen ska sätta ett värde på kompetens och olika arbetsuppgifter. Det ska enligt Henrik Johansson motverka att lönerna urholkas, i stället kan löneläget höjas.

Nytt sätt att sätta lön

• Kommunal har gjort en lönepolitisk utredning.
• I dag finns individuella löner, som sätts utifrån en bedömning av prestationen och tarifflöner, som sätts utifrån erfarenhet och yrke. Nu lanseras en tredje modell: Lokala befattnings- och yrkesutvecklingssystem. Det består av boxar med bland annat kompetens, erfarenhet och arbetsuppgifter med olika svårighetsgrad.
• Exakt hur det ska se ut förhandlas lokalt. Förebild är Göteborgs spårvägar och IF Metalls avtal med industrin.