Arbetstidsförändringen införs 2015, enligt det nya trafikavtalet mellan Kommunal och KFS (Kommunala företagens samorganisation).
– Det här var vår delegation mycket nöjda med, säger Kommunals ombudsman Per Svensson.

Arbetstiden minskar för nattpersonalen från 40 timmar/vecka till 36.20 alternativt 34.20 timmar per vecka beroende på om helgarbete ingår eller inte. Det är framför allt personal vid Göteborgs spårvägar som berörs.
Avtalet är på 40 månader (1 juni 2013-30 september 2016) och löneavtalet liknar Kommunals övriga avtal man tecknat under året.

Lönerna höjs med i genomsnitt 1 848 kronor under perioden. Lönerna fördelas individuellt och det finns ingen individgaranti, däremot en skrivning om att de som får en löneökning på max 150 kronor i år, 200 kronor nästa år och 200 kronor året där efter har rätt till särskilda samtal och en utvecklingsplan.

Kraven som funnits bland anställda och i Kommunals avtalsdelegation att helt avskaffa individuella löner fick Kommunal inget gehör för hos KFS.
Men en ny skrivning i avtalet har införts, som är tänkt att ge facket lokalt möjligheter att påverka lönesättningen bättre.

Innebär det att man kan säga nej till individuella löner lokalt?
– Kanske inte säga nej. Men man kan vara med och påverka på ett bättre sätt, säger Per Svensson.

I avtalet har också skrivits in samma saker vid entreprenadbyte som i avtalet med Bussarbetsgivarna på försommaren. Det innebär att provanställningar ska undvikas i möjligaste mån, att personalen som huvudregel ska få följa med över. En arbetsgrupp eller nämnd ska övervaka frågorna.

Som i övriga avtal har parterna också kommit överrens om att förlänga föräldrapenningtillägget till sex månader.
Cirka 3 000 anställda, förare och verkstadspersonal och servicepersonal berörs av avtalet.

Fakta/Löneökningarna
• Lönerna höjs med lägst 512 kronor den 1 juni 2013 i genomsnitt.
• Lägst 572 kronor den 1 juni 2014 i genomsnitt.
• Lägst 764 kronor den 1 juni 2015 i genomsnitt.