Den facklig-politiska samverkan mellan Kommunal och S är i sig inget nytt, men inför detta valet är samverkan extra tydlig. En av S-kandidaterna i kyrkovalet, Wanja Lundby-Wedin, den förre LO-ordföranden, säger i en intervju med tidningen Arbetet, att S går till val på ett gemensamt handlingsprogram med Kommunal.
  Enligt Lena Nilsson, facklig-politiskt ansvarig på Kommunal, är det inget handslag eller skriven överenskommelse, men S har lyssnat på Kommunal.
  – Det är vår ambition att S ska anamma de här punkterna även i nästa års val till riksdag, kommuner och landsting, säger Lena Nilsson.

Förutom rätt till heltid är det ytterligare tre punkter i S-programmet, som kommer från Kommunal och som partiet lovar driva för kyrkans anställda.
  • Tillsvidareanställningar ska vara huvudregeln, korttidsanställningar ska undvikas.
  • Möjlighet för anställda att påverka sin arbetstidsförläggning.
  • Kompetensutveckling ska erbjudas till alla anställda.

 Jimmy Broberg, kommunalare som kandiderar i kyrkovalet.Jimmy Broberg.
Foto: Märit Rönnols

Förbundet lyfter fram sju kandidater särskilt. Det är kommunalare som står på valbar plats på S-listorna i valet till kyrkomötet, kyrkans motsvarighet till riksdagen. En av Kommunals kandidater är Jimmy Broberg, undersköterska vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
  – Det är viktigt att rösta i kyrkovalet för att det kyrkan gör berör så många människor och det är en väldigt stor arbetsgivare, säger han
  Vad har man för möjlighet som ledamot i kyrkomötet att påverka sådant som rätt till heltid till exempel?
  – Man kan peka ut riktlinjerna för att de anställda i kyrkan ska ha en bra arbetsmiljö. Man kan arbeta för bättre kollektivavtal.
Av kyrkans cirka 25 000 anställda är ungefär 7 000 medlemmar i Kommunal.

Valdeltagandet vid kyrkovalen är långt under valdeltagandet vid kommun-, landstings- och riksdagsval. Förra gången 2009 var det 11,8 procent av de röstberättigade som använde sin röst. Med så låga siffror påverkar varje röst ännu mer.
  Därför ligger det en del i påståenden om att man kan rösta bort partier som man inte vill ska få inflytande. Socialdemokraterna varnar exempelvis för att främlingsfientliga krafter försöker skaffa sig mer makt i Svenska kyrkan.
  Men enligt Alexander Bengtsson, vice vd för den antirasistiska stiftelsen Expo, satsar i vart fall Sverigedemokraterna faktiskt mindre på kyrkovalet i år.
– Tidigare har Sverigedemokraterna använt kyrkovalet som en språngbräda inför de andra valen men i år satsar de inte lika mycket jämfört med tidigare.

På partiets valsidor på nätet varnar SD för ”islamiseringen” av det svenska samhället. De kräver ett stopp för anställningar av imamer och syftar antagligen på när en församling i Stockholm för två år sen anställde en imam som skulle arbeta med ungdomar. SD kräver också ett stopp för samverkan med ”vänsterextrema grupper”, och illustrerar det med ett foto på en man i rånarluva. I en artikel på SD:s hemsida framgår det att man bland annat syftar på samarbete med just Expo, som är politiskt obundet.
  – Det kan säkert vara så att deras propaganda inför kyrkovalet är mer oförblommerad. Det ser jag som ett tecken i tiden, SD har självförtroende och känner att de har vind i seglen. Men dessutom är kyrkovalet inget val som allmänhet och medier följer på samma sätt som ett vanligt val, säger Alexander Bengtsson.

Vid det förra kyrkovalet ökade SD från 1,7 procent till 2,9. Kyrkomötets överlägset största parti är Socialdemokraterna som vid förra valet fick drygt 28 procent av rösterna.

Kyrkovalet 

Söndagen den 15 september är det val till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Alla medlemmar i Svenska kyrkan som har fyllt 16 år och var folkbokförda i Sverige den 1 augusti får rösta.  

Resultat i förra kyrkovalet

 Parti Procent   Mandat på Kyrkomötet
 Socialdemokraterna  28,3  71
 Moderaterna  16,2  41
 Centerpartiet  13,8  34
 Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan  13,2  33
 Kristdemokrater i Svenska kyrkan  7  18
 Folkpartister i Svenska kyrkan (OBS. har bytt namn till Fria liberaler i Svenska kyrkan)  5,3  13
 Frimodig kyrka  5,1  13
 Öppen kyrka - en kyrka för alla  3,3  8
 Miljöpartister i Svenska kyrkan  3,2  8
 Sverigedemokraterna  2,9  7
 Vänstern i Svenska kyrkan  1,2  3
 SPI Seniorpartiet  0,4  1
 Kyrklig samverkan i Visby stift  0,2  1