Vad gör du inför kyrkovalet?
  – Jag pratar mycket med folk om att det är viktigt att man går och röstar i det här glömda valet. Jag pratar även med anställda inom kyrkan och berättar att dem vi väljer är ju de som har hand om vår arbetsmiljö och att det är viktigt att de går dit och röstar på den eller dem som vi känner förtroende för.

 Anders Olofsson, kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare.Anders Olofsson.

Varför är det viktigt att rösta i kyrkovalet?
  – Det är ju de politikerna och de förtroendemännen som kommer att ha hand om vår arbetsmiljö och se till att det fungerar. Jag tycker att arbetsmiljön är den viktigaste frågan. Det är inte det lättaste arbetet vi håller på med, det är tunga grejer och det är viktigt att de förstår att man måste köpa in grejer för att underlätta arbetet. Man kan inte jobba som förr, det behövs maskiner.

Hur tror du att valdeltagandet kommer bli?
  – Jag hoppas att det kommer bli större än förra gången men det är synd att inte politikerna är ute och berättar mer om sina ståndpunkter. Vissa församlingar har börjat jobba mer så men jag tror att det måste till mer att de berättar hur de kan förändra kyrkans arbetsmiljö och personalpolitiken.

Kyrkovalet

Söndagen den 15 september är det val till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Alla medlemmar i Svenska kyrkan som har fyllt 16 år och var folkbokförda i Sverige den 1 augusti får rösta.