Avtalet berör omkring 650 medlemmar och börjar gälla den 1 oktober. För heltidsanställda höjs lönen med i genomsnitt 1 700 kronor under 37 månader. Det är samma nivå som i många andra  avtal Kommunal slutit under året.

Avtalet med KFS ger också rätt till ett extra tillägg på 10 procent från arbetsgivaren under 180 dagar av föräldraledigheten. Karenstiden begränsas till max åtta timmar, vilket innebär att den som har ett längre pass än så och blir sjuk bara får avdrag för de första åtta timmarna.
  Från den 1 januari 2014 försvinner också möjligheten för arbetsgivaren att teckna all inclusive-avtal, som inte ger de anställa någon extra ersättning vid övertidsarbete eller jour.