Men regeringen Reinfeldt ändrade raskt på detta. I Fronesis temanummer Hemmet och Bostaden beskrivs utvecklingen där målet sedan 2007 är ”väl fungerande bostadsmarknader” för konsumenter inte längre medborgare med rättigheter. Med ett penndrag förvandlades bostadsmålet till  ”utbud och efterfrågan”. Alliansregeringen var också snabb att avskaffa allt stöd till bostadsbyggande och sälja ut hyresrätterna–  med förödande effekter:

När miljonprogrammet beslutades 1963 stod 100 000 i bostadskö i Stockholm, i dag köar 400 000. I kommunerna larmar politiker att de inte har nog med bostäder till flyktingar och migranter. I Katrineholm kan 20 personer trängas i en tvåa! Inflyttningen i Sverige var i fjol cirka 48 000 personer, medan det byggdes runt 8 000 hyresrätter. Lägg till studenter och unga och inse vidden!

I tidningen Dagens Samhälle 29/13 konstaterar HSB-ordföranden och tidigare kommunalrådet i Södertälje Anders Lago (S): De flesta länder i Europa ger stöd åt hyresrättsbyggande, men Sverige för ”en omvänd Robin Hoodpolitik på bostadsområdet, där de som äger bostad gynnas”. Rotbidrag kostar 12-13 miljarder per år, ränteavdrag kostar 25-30 miljarder årligen. Samtidigt har stödet till boende via bostadsbidrag minskat med en tredjedel som andel av BNP sedan 2001, medan kostnaden för att bo kraftigt ökat. 

Bostad är inte en vara man kan välja att avstå från. Men marknadsstyrningen får den obehagliga effekten att byggarna inte vågar bygga hyresrätter för att de som behöver dem tjänar för dåligt. Att bygga nytt idag med de markpriser som råder i heta regioner ses som en risk. Och lösningen ligger snubblande och obehagligt nära att bygga socialt stigmatiserande projektbostäder, som var och en som ser deckare på teve vet segregerar de mest utsatta medborgarna effektivt.

Hyresrätter är inte bara viktigt för låginkomsttagare. Forskning visar att de behövs för fria självständiga medborgare och rörligheten på arbetsmarknaden. De som är inlåsta i egnahem har också högre arbetslöshet.
  Det parti som har ett bra program för ett Sverige där bostaden åter blir en rättighet har allt att vinna i valrörelsen.