Den 9 september fattade ledningsgruppen för Kommunal Stockholms Län ett beslut att inte delta eller stödja manifestationen som anordnas av Folkkampanjen för gemensam välfärd den 21 september.
Beslutet är djupt beklagligt av flera anledningar. Tusentals människor slåss med näbbar och klor för att återupprätta en värdig välfärdspolitik som bygger på att tillgodose folkets behov och med schyssta arbetsvillkor för personalen. Många av oss aktiva i folkkampanjen är själva offentligt anställda och alla har vi hjärtat på rätta sidan av bröstkorgen.

Att Kommunal som enda fackavdelning i länet ställer sig utanför mobiliseringen till manifestationen är att lämna vårdpersonalen i sticket – både dem som redan fått utstå privatisering, och de som fruktar dessa i framtiden.
  Det är extra märkligt då det för nästan två veckor sedan gått ut en uppmaning från LO-distriktet i Stockholm till samtliga avdelningar att delta på demonstrationen den 21 september och att ta förtroendevalda och medlemmar med sig. I god tid i förväg, den 30 augusti, har detta skickats ut till förbundsavdelningarna.

Beslutet att Kommunal inte ska delta har inte ens skett i avdelningens högsta beslutande organ, avdelningsstyrelsen. Beslutet togs istället under ledningsgruppens morgonmöte tidigt på måndagen den 9 september och i protokollet nämns inte ens LO-distriktets uppmaning.
  Slutsatsen man kan dra av detta är att ledningsgruppen antingen missat att LO-distriktet hade beslutat om mobilisering, eller missat att Kommunal var en del av LO. 

Oavsett anledning är misstaget beklagligt och måste rivas upp och utredas. Mer dyrbar tid får inte spillas på att inte göra någonting.
  Att helt gå emot LO-distriktets fattade beslut och medlemmarnas intressen kan inte ha varit avdelningsledningens vilja. Eller?

Bilbo Göransson,
aktiv kommunalare och medlem i Rättvisepartiet Socialisterna