För några veckor sedan kom beskedet att Socialstyrelsen inte har hunnit klart med att ta fram nya regler för bemanningen på äldreboenden. De nya föreskrifterna skulle ha börjat gälla vid årsskiftet, tillsammans med de redan färdiga reglerna för demensboenden, men sköts fram i upp till ett år. 

Men Socialstyrelsen vill införa de nya bemanningsföreskrifterna samtidigt och meddelar nu därför att de även skjuter upp de nya föreskrifterna för demensboenden. I stället för att träda i kraft 1 januari 2014 får de vänta till 2015.
  – Det är viktigt att införa hela regelverket samtidigt för att samma bestämmelser ska gälla personer med demenssjukdom och andra äldre på äldreboenden. Det handlar ju ofta om personer som bor vägg i vägg på samma boenden. Det kommer också att göra det enklare för kommunerna att tillämpa reglerna, säger Erik Höglund, avdelningschef på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har kritiserat de nya föreskrifterna för demensboenden och menat att de behöver mer pengar och mer tid. I början av året skickade SKL ut ett cirkulär där de ifrågasatte de nya föreskrifterna och menade att Socialstyrelsen inte hade befogenhet att bestämma sådana regler. Det fick Socialstyrelsen att ilskna till, men nu ger myndigheten alltså kommunerna mer tid.
  – En samsyn kring regelverket är nödvändig för att få det att fungera. Den här tiden vill vi därför använda till att förbättra kommunernas förutsättningar att leva upp till lagstiftningen. Vi behöver få till stånd en bra äldreomsorg tillsammans med kommunerna, inte i strid med dem, säger Bitte Fritzon, enhetschef på Socialstyrelsen, i pressmeddelandet.

Under första halvåret 2014 kommer Socialstyrelsen anordna utbildningar för handläggare och beslutsfattare på äldreboendena om de nya bemanningsföreskrifterna.

Nya bemanningsregler

De nya bemanningsföreskrifterna för demensboenden innebär att det ska finnas ett beslut om exakt vilken hjälp varje boende ska få och att bemanningen sedan anpassas så att alla får den hjälpen. Det ska även finnas tillräckligt med personal så att den som behöver akut hjälp ska få det utan dröjsmål. Föreskrifterna för övriga äldreboenden kommer att bli ungefär likadana.