Tomas Ålander, Kommunal.Tomas Ålander.
Foto: Björn Svensson

Politikerna i landstinget vill att Röda Kors-volontärerna ska fungera som en slags stöttande medmänniska och bland annat ledsaga patienter, hjälpa till att hämta ut recept och vara behjälplig i väntrummet.

Kommunal har reserverat sig mot den politiska majoritetens förslag tillsammans med de andra fackförbunden Vårdförbundet, Vision och Läkarförbundet. Ett viktigt skäl är att Kommunal anser att volontärjobben skulle passa bra för de medlemmar som är utslitna och vill börja jobba igen.
  – Vi har så pass många som har haft tungt i vården och blir omplaceringsfall och så hittar man inga omplaceringsmöjligheter, då kan det leda till en uppsägning i stället. Då tycker vi att det vore lämpligt att de här jobben kunde vikas till såna. Det tycker inte politikerna, säger Tomas Ålander.

När frågan var uppe på landstingsstyrelsens möte i slutet av augusti togs fackens kritik upp och resultatet blev att frågan återremitterades till det etiska utskottet, som ska besluta igen i början av oktober.
  Kommer ni från Kommunal försöka påverka Socialdemokraterna inför nästa beslut?
  – Hörrödu, det har vi gjort hela året. De vet vår ståndpunkt, säger Tomas Ålander.
  Hur känns det att de inte lyssnar?
  – De har förståelse för våra argument. Men samtidigt har vi en ansträngd ekonomi och de ser att om vi inte får det här gratis har vi inte råd att ha det. Men vi tycker att det är en prioriteringsfråga.