– Effekten ute på arbetsplatserna blir framförallt att arbetstagare och chefer får bättre kunskap om hur de ska bedöma situationer där det finns risk för belastningsskador, säger Minke Wersäll, arbetsmiljöinspektör och projektledare vid Arbetsmiljöverket. 
  Med belastningsrelaterade orsaker avses till exempel tunga lyft och ensidiga, ansträngande rörelser.

Ny statistik visar att nära 40 procent de arbetssjukdomar som anmäls av kvinnor har belastningsrelaterade orsaker. Risken att drabbas av belastningsskador är särskilt stor då patienter och brukare ska förflyttas. Känt sedan tidigare är att kvinnor är mer sjukskrivna än män, att de oftare är sjukskrivna för stressrelaterade besvär och att fler kvinnor än män pensioneras i förtid.
  Bemanning på arbetsplatserna är en av de faktorer som inspektörerna tar hänsyn till och som man önskar att arbetsgivare tar i beaktande vid riskbedömningar för verksamheten.
  – Det kan vara så att psykosociala orsaker, som stress, ligger bakom många belastningsskador, säger Minke Wersäll.
  Det är också viktigt att det finns tillräckligt med utrymme för bra förflyttningar och att rätt hjälpmedel finns tillgängliga.
  – Ett tydligt budskap till personalen är ”chansa inte”, säger Minke Wersäll.    

Granskningen är en del i Arbetsmiljöverkets satsning på att förbättra kvinnors arbetsmiljö, som genomförs på uppdrag av regeringen. I våras skrev KA om Arbetsmiljöverkets jämförande granskning av arbetsmiljöarbete inom kvinno- respektive mansdominerade yrken. Den granskningen avslutas under hösten. Vård- och omsorgsgranskningen är en del av samma satsning på förbättrad arbetsmiljö för kvinnor. Inspektörernas sammanfattade slutsatser kommer ingå i den slutrapport som Arbetsmiljöverket ska redovisa för regeringen under 2015.