Juryns motivering lyder: ”2013 års Stig Sjödinpris delas av tre kvinnliga författare: Anna Jörgensdotter, Helene Rådberg och Carolina Thorell, för att de i den levande dokumentären ”Livfjädrar – Kvinnornas Sandviken” synliggjort kvinnorna i den extremt manligt dominerade miljö som ett järnbrukssamhälle utgör.
  En ort står i centrum. Dess kvinnor intar scenen och har ordet i intervjuer och berättelser från vardagsliv och arbetsliv, kvinnoliv och samhällsutveckling alltsedan Sandvikens järnverk anlades 1862.”

Stig Sjödinpriset innebär 40 000 kronor. Priset delas ut i oktober på ABF-huset i Stockholm.
  Priset är instiftat av Runö Folkhögskola, Stig Sjödin Sällskapet, fackförbunden GS Facket, Kommunal och IF Metall.