– Vi gick kort konstant och hann bara ge grundomvårdnaden. Jag hade hört att det var ungefär likadant på andra boenden i kommunen och kände att jag måste göra någonting mer, säger Annelie Hallqvist.
  För ett år sedan startade hon en facebook-grupp för vård- och omsorgspersonal i Nyköping så att medlemmarna skulle kunna diskutera situationen på sina respektive arbetsplatser och ge varandra råd och stöd (se länk). Under våren har Annelie och annan personal i kommunen haft två möten med områdeschefer och politiker, tillsammans med företrädare för Kommunal. Och nu har kritiken gett resultat.

Idag beslutar vård- och omsorgsnämnden i Nyköping om budgeten för 2014, och där finns elva miljoner kronor för ökad bemanning på alla särskilda boenden för äldre i kommunen. Nämndens ordförande, Jacob Sandgren (S) säger till SVT att nya regler från socialstyrelsen om bättre bemanning och personalens berättelser ligger till grund för satsningen. Socialstyrelsen har redan skärpt bemanningsreglerna för demensboenden och framöver kommer liknande regler att gälla alla särskilda boenden för äldre. Men i Nyköping satsar man alltså på ökad bemanning för alla särskilda boenden för äldre redan nu. Annelie Hallqvist är glad och berättar att vård- och omsorgspersonalen har blivit mycket tuffare under året:
  – Nu vågar folk prata mer öppet om hur det är. Det var jättemånga som inte vågade protestera tidigare.

Bemanning på demensboenden

Socialstyrelsens skärpta regler för bemanningen på demensboenden gäller från och med den 1 januari 2014. Liknande bemanningsföreskrifter för övriga äldreboenden lär presenteras under hösten.